Privacyverklaring

Feel good again vindt uw privacy erg belangrijk. Feel good again zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik u uit welke gegevens Feel good again verzamelt en waarom. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u altijd contact opnemen met info@feelgoodagain.nl.


Persoonsgegevens die Feel good again verwerkt
Feel good again kan persoongegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Feel good again, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Feel good again verstrekt.

Feel good again verwerkt uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en/of andere gegevens die nodig zijn om haar diensten optimaal te kunnen leveren. Deze gegevens worden gebruikt om u gedurende de looptijd van de overeenkomst op de beste manier van dienst te kunnen zijn.


Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Feel good again bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Feel good again uw naam, adres,  telefoonnummer, e-mail, en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan Feel good again uw betaling niet verwerken. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal Feel good again deze gegevens 7 jaar bewaren.

Feel good again bewaard gegevens die u heeft ingevuld bij het aanmelden van de nieuwsbrief, deze gegevens worden verwijdert wanneer u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door Feel good again benaderd te willen worden.

Wanneer u contact met Feel good again wilt opnemen via de website, wordt er om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd en kunt u eventueel een opmerking aangeven. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor Feel good again. De gegevens van een verzonden contactformulier worden verwijdert zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over de diensten van Feel good again mogelijk te maken, verwerkt Feel good again uw naam en inhoud van uw testimonial. Recensies over de diensten van Feel good again kan Feel good again op haar website plaatsen uit commercieel belang en zal worden verwijdert wanneer deze niet meer representatief zijn voor de bedrijfsvoering of wanneer u hier een verzoek toe doet.


Delen van persoonsgegevens met derden
Feel good again verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Feel good again gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Feel good again gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Feel good again hiermee haar website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@feelgoodagain.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Feel good again u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kokpie uw pasfoto, paspoortnummer, MRZ en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Feel good again zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Feel good again wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiligen
Feel good again neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Feel good again maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

www.feelgoodagain.nl is een website van Feel good again.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Feel good again op via info@feelgoodagain.nl.

Feel good again raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat Feel good again wijzigingen in het beleid kan aanbrengen.


Contactgegevens
Feel good again
Freule van Dorthstraat 37, 7135JR Harreveld
06-48859350